Wat is de SLIM-regeling in 2021?

Je hebt er vast wel eens van gehoord: de SLIM regeling. Ben jij benieuwd wat deze regeling precies inhoudt? Wij leggen het graag uit. Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het minder gebruikelijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen met een studie. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd en geld voor in huis, dan grotere bedrijven. Met de SLIM regeling wil het kabinet dit oplossen.

Bedrijven kunnen nu ook subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten en/of de kennis van hun werknemers up to date te houden, maar ook grotere bedrijven hebben recht op deze subsidie. Hiervoor is in 2020 maar liefst 48 miljoen euro uitgetrokken.

Ieder midden- en kleinbedrijf (MKB) kan een subsidieaanvraag indienen. Je bent een MKB bedrijf als je niet meer dan 250 personen in dienst hebt en de jaaromzet minder bedraagt dan 50 miljoen euro (of jaarlijks balanstotaal minder bedraagt dan 43 miljoen euro).

 

Wat wordt de SLIM-regeling in 2021

Ook in 2021 kunnen ondernemers in het MKB gebruikmaken van de SLIM-Regeling. Net als voor het jaar 2020, kunnen de aanvragen voor de subsidieregeling worden ingediend, van 2 t/m 31 maart 2021 en voor de tweede openstelling van 1 t/m 30 september 2021.

  Budget Slim-regeling 2021

  Er wordt 15 miljoen beschikbaar gesteld voor de eerste aanvraagperiode in maart. De tweede ronde kan rekenen op 14,5 miljoen voor de aanvragen in september.

  Ten opzichte van 2020 is er echter wel wat veranderd. De aanvraagperiode voor grootbedrijven en samenwerkingsverbanden in horeca, landbouw en de recreatie is namelijk aanzienlijk verkort.

   Derde leerweg MBO

   Ondernemers in het MKB, die de subsidieregeling gebruiken voor praktijkovereenkomsten, dienen goed voor ogen te houden wat de startdatum van het leerwerktraject is. Overeenkomsten die reeds voor 1 september zijn gestart, kunnen dan namelijk niet via de SLIM-Regeling worden gesubsidieerd.

   Start het leren en ontwikkelen traject echter op 1 september, dan is het zaak ook echt op 1 september de aanvraag in te dienen.

   Tips voor een juiste aanvraag Slim-regeling 2021

   • De resultaten en initiatieven moeten meetbaar geformuleerd zijn
   • De haalbaarheid van de aanpak moet aannemelijk genoeg zijn
   • Het initiatief heeft een goede opzet en is te evalueren
   • De subsidie is nodig voor het initiatief
   • De ontvangst van de subsidie gaat via einddeclaratie

   Leren en ontwikkelen

   De Slim-regeling 2021 heeft als doel het leren en ontwikkelen te stimuleren. Door het opstellen van een gedegen ontwikkel- of opleidingsplan kan snel helder worden gemaakt, wat de behoeftes zijn op het gebied van scholing.

   Adviezen op het gebied van loopbaan- en ontwikkeling, maken het mogelijk, het leren en ontwikkelen zo goed mogelijk vorm te geven.

    

   Percentages subsidie

   Voor kleine ondernemers in het MKB met minder dan 50 medewerkers, bedraagt het percentage voor subsidie 80%. Alle andere ondernemers kunnen rekenen op een percentage van 60%.

   Voor alle ondernemers in het MKB geldt echter, dat het minimum aan kosten voor subsidie 5000 euro dient te bedragen.