Investering

Krijg ik alle kosten vergoed door deze subsidie?

Het doen van een investering is onvermijdelijk. De subsidie voor de genoemde drie items (niet de subsidie op praktijkleerplaatsen) gaat er namelijk van uit dat je zelf ook investeringen pleegt.

Daarbij wordt er verschil gemaakt tussen het kleinbedrijf en middenbedrijf. De definitie van een kleinbedrijf is dat er minder dan 50 personen werkzaam zijn in je bedrijf en de jaaromzet of balanstotaal niet meer bedraagt van 10 miljoen euro.

Voor het kleinbedrijf wordt een eigen investering verwacht van 20%, voor het middenbedrijf geldt een percentage van 40%.

  Welke kosten kunnen worden gesubsidieerd?

  • Directe loonkosten van eigen personeel (plus 32% opslag werkgeverslasten)
  • Voor de werkgever zelf: vergoeding cf. gebruikelijkloonregeling belastingdienst
  • Externe kosten adviseurs
  • Overheadkosten (15% loonkosten)

   

  Wat houdt mijn eigen investering in?

  Dit betreft 20% (kleine onderneming) of 40% (middelgrote onderneming) de kosten zoals hierboven genoemd. Dit is interessant omdat je als werkgever sowieso al veel investeert in de ontwikkeling van je personeel maar ook je eigen uren mogen dus worden meegenomen in het percentage van de eigen investering.

   

  Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 

  Voor extra informatie over de subsidieregeling kun je terecht op deze website.