Aanvraagtijdvak van de SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven.

Als samenwerkingsverband of als groot bedrijf uit de landbouw, horeca of recreatie kan het soms lastig zijn om een leerrijke omgeving voor medewerkers te creëren. In veel gevallen kan er aanspraak gemaakt worden op de SLIM-regeling.

  Wat is de SLIM-regeling?

  De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) heeft als doel om bedrijven te helpen om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Geld, tijd of kennis ontbreekt nog te vaak om zelfstandig activiteiten te organiseren waarbij medewerkers nieuwe kennis kunnen opdoen. De subsidieregeling van de SLIM-regeling maakt het makkelijker om dit te verwezenlijken. Voorbeelden zijn het bieden van loopbaan- en ontwikkeladvies, het opzetten van een bedrijfsschool of het bieden van extra scholing buiten het bedrijf.

   Wat is een samenwerkingsverband

   Een samenwerkingsverband ontstaat wanneer minimaal twee Mkb-bedrijven met elkaar gaan samenwerken. Iedere partij is actief betrokken bij het uitvoeren activiteiten binnen het samenwerkingsverband. Daarbij geldt dat geen van de betrokken partijen aanspraak mag maken op meer dan 200.000 euro (indien de subsidie 500.000 euro bedraagt). Samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan tussen werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, O&O fondsen en werknemersorganisaties.

    Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie

    Grootbedrijven hebben meer dan 250 werknemers in dienst. Bedrijven die bijdragen aan de continue ontwikkeling van hun medewerkers zijn succesvoller in het bedrijfsleven. Ze binden medewerkers aan zich. Het betreft een doorlopend proces van leren, ontwikkelen en veranderen. Medewerkers gaan met meer plezier naar hun werk en hebben niet het idee dat ze stil blijven staan.

     Aanvraagtijdvak SLIM-regeling

     De overheid hanteert verschillende tijdsvakken voor het aanvragen van de subsidieregeling. Voor samenwerkingsverbanden en grote bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie is het tijdvak op 1 april 2020 geopend. Het aanvraagtijdvak SLIM-regeling loopt tot 30 juni 2020 tot 17.00 uur. Tot deze datum kunnen bedrijven aanvragen indienen. Een samenwerkingsverband kan per aanvraag maximaal 500.000 euro subsidie ontvangen. Grote bedrijven in de horeca en recreatie kunnen rekenen op maximaal 200.000 euro en bedrijven in de landbouw op maximaal 20.000 euro. Per tijdvak kan er één aanvraag ingediend worden. De periode voor een opgegeven project duurt maximaal 24 maanden.

     Heb je meer vragen over het aanvragen van de SLIM-regeling? Neem dan gerust contact met ons op.