Aan welke eisen moet de aanvraag van de Slim Subsidie voldoen?

Slim: stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB

De Slimsubsidie is een speciale regeling die in 2019 in het leven is geroepen voor werknemers binnen het MKB. De afkorting SLIM staat voor ‘Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen’ en heeft als doel om MKB’ers te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen en door te leren. Zo ontstaat er een sterkere leercultuur binnen kleinere bedrijven en worden deze gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen qua kennisniveau. Maar wanneer je als kleinere ondernemer aanspraak wilt maken op een Slimregeling, aan welke eisen moet je dan voldoen? Wat zijn precies de aanvraagcriteria voor een Slimregeling?

  Welke activiteiten kunnen via Slim worden bekostigd?

  Er gelden binnen de Slim subsidieregeling diverse aanvraagcriteria op het gebied van de activiteiten die gefinancierd kunnen worden. In principe kun je als MKB’er een SLIM subsidie aanvragen voor vier activiteiten binnen je bedrijf. Ten eerste is de subsidie bedoeld voor het regelen van opleidingen die binnen het eigen bedrijf noodzakelijk worden geacht en zijn vastgelegd in een opleidings- of ontwikkelplan. In de tweede plaats kunnen loopbaan- of ontwikkeladviezen van de werknemers binnen een MKB (en eventueel het bijbehorende samenwerkingsverband) met de regeling worden bekostigd. Een derde traject dat voor subsidiëring in aanmerking komt, is het ontwikkelen van een bedrijfsmethode die werknemers tijdens hun werkzaamheden meer input geeft om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding door te ontwikkelen. En ten slotte kan er een geldbedrag worden aangevraagd om praktijkleerplaatsen te bekostigen ten behoeve van een beroepsopleiding in het eigen bedrijf, of bij een leerwerkbedrijf.

   De belangrijkste aanvraagcriteria voor een Slim subsidie

   Het belangrijkste criterium voor een aanvraag in het kader van de Slimregeling, is dat een bedrijf tot de MKB moet behoren. Er zijn drie soorten MKB’s, waarbij op het aanvraagformulier aangegeven moet worden tot welke categorie – kleine, middelgrote en grote bedrijven – jouw onderneming behoort. Aan de subsidieaanvraag van een Slim subsidie is een maximumbedrag verbonden van 24.999 euro subsidie. Voor agrarische ondernemingen geldt een bovengrens van 20.000 euro. Verder wordt het subsidiebedrag aan MKB verstrekt op grond van zogeheten cofinanciering. Het aan te vragen bedrag ligt op 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven, dus ondernemingen met 50-250 fte’s, een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro en een jaarlijkse balans van niet meer dan 43 miljoen euro. Uitgezonderd zijn kleinbedrijven, waarvoor een subsidiepercentage van 80 geldt voor de subsidiale kosten. Belangrijk is dat de subsidies en initiatieven uiterlijk drie maanden na ontvangst ingezet moeten worden door het bedrijf dat de regeling heeft aangevraagd. De looptijd van de initiatieven die door bedrijven uit het MKB worden aangevraagd, mag maximaal 12 maanden bedragen.

    Wanneer kan de subsidie in 2020 aangevraagd worden

    De Slimsubsidieregeling kan in 2020 in twee tijdvakken worden aangevraagd via de website van de Rijksoverheid. Het eerste tijdvak liep van 2 maart tot 31 maart. Het tijde tijdvak voor aanvragen staat ingepland voor 1 september 2020, vanaf 09:00 uur, en sluit op 30 september 2020 om 17:00 uur.

    Heb je meer vragen over het aanvragen van de SLIM-regeling? Neem dan gerust contact met ons op.